ESG | The Report

ÇSY Raporlama Nedir: Kapsamlı Bir Rehber

ÇSY Raporlama: Giderek birbirine bağlanan bir dünyada, odak noktası işletmelerin yalnızca...

Türk Şirket Sahiplerinin Yeşil İşletme Hakkında Bilmesi Gerekenler

Türkiye, iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir pozisyonda olup 2020 yılına kadar net sıfır...

The Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD)

The Corporate Sustainability Due Diligence Directive, or CSDDD as it is know worldwide, is a...

ESG Nedir? Sürdürülebilirlik Stratejilerini Keşfetmek

Sürdürülebilirlik ve etik endişelerin giderek arttığı bir dünyada, Çevresel, Sosyal ve Kurumsal...

Döngüsel Ekonomi Nedir?

Döngüsel ekonomi, sürdürülebilir ve dengeli bir ekonomik büyümeyi hedefleyen bir kalkınma modelidir...

Türkiye İklim Değişikliği Eylem Planı

Türkiye, küresel ölçekte iklim değişikliğine karşı mücadelede önemli çabalar göstermektedir. Son...
Scroll to Top