ESG | The Report

Author name: esgthereport

Dean Emerick is a curator on sustainability issues with ESG The Report, an online resource for SMEs and Investment professionals focusing on ESG principles. Their primary goal is to help middle-market companies automate Impact Reporting with ESG Software. Leveraging the power of AI, machine learning, and AWS to transition to a sustainable business model. Serving clients in the United States, Canada, UK, Europe, and the global community. If you want to get started, don’t forget to Get the Checklist! ✅

ÇSY Raporlama Nedir: Kapsamlı Bir Rehber

ÇSY Raporlama: Giderek birbirine bağlanan bir dünyada, odak noktası işletmelerin yalnızca kârlılıklarını değil aynı zamanda çevreyi, toplumu ve yönetimi de nasıl etkilediğidir. Yatırımcıların ve paydaşların bir şirketin sürdürülebilirlik performansı hakkında daha fazla bilgi talep etmesi nedeniyle çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) raporlaması hiç bu kadar kritik olmamıştı. Peki sürdürülebilirlik raporlaması tam olarak nedir ve neden […]

Türk Şirket Sahiplerinin Yeşil İşletme Hakkında Bilmesi Gerekenler

Türkiye, iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir pozisyonda olup 2020 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine sahiptir. Yenilenebilir enerji zirvesi ve diğer ulusal ve uluslararası çevresel konferanslar, Türkiye’nin yeşil dönüşümünü hızlandırmak için bir araya gelmiştir. Türk şirket sahipleri, sürdürülebilirlik ve yeşil işletme konularına odaklanarak yeni pazar fırsatlarını keşfedebilirler. Aynı zamanda, yeşil ve düşük karbonlu ürün

The Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD)

The Corporate Sustainability Due Diligence Directive, or CSDDD as it is know worldwide, is a directive that aims to create a level playing field for all companies when it comes to corporate sustainability. It is a set of guidelines and regulations that require companies to conduct due diligence on their environmental, social, and governance practices

Kurumsal Sürdürülebilirlik Özen Yükümlülüğü Direktifi (Corporate Sustainability Due Diligence Directive-CSDDD)

Kurumsal Sürdürülebilirlik Özen Yükümlülüğü Direktifi (Corporate Sustainability Due Diligence Directive-CSDDD), kısaca CSDDD, kurumsal sürdürülebilirlik söz konusu olduğunda tüm şirketler için eşit şartlar yaratmayı amaçlayan bir direktiftir. Şirketleri, sorumlu ve sürdürülebilir iş operasyonlarını teşvik etmek için çevresel, sosyal ve yönetimsel uygulamalarında due diligence (özenli dikkat) göstermeye zorlayan bir dizi kılavuz ve yönetmelikten oluşur. CSDDD, Avrupa Birliği

building-3

Local Law 97: Compliance Strategies for NYC Buildings

New York City, NY: As the world grapples with the challenges posed by climate change, reducing carbon emissions has become a top priority. In New York City, a groundbreaking legislation called Local Law 97 is setting the stage for a greener and more sustainable future by establishing stringent greenhouse gas emissions limits for buildings. Are

nature

ESG Nedir? Sürdürülebilirlik Stratejilerini Keşfetmek

Sürdürülebilirlik ve etik endişelerin giderek arttığı bir dünyada, Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ESG) yatırımları da daha fazla popülerlik kazanmaktadır. Peki ESG yatırımı nedir? ESG yatırım anlayışı, sadece rekabetçi getiriler elde etmeyi amaçlamaz, aynı zamanda toplum ve çevre üzerinde olumlu bir etki oluşturmaya çalışır. Peki, sorumlu yatırım dünyasını keşfetmeye hazır mısınız? ESG yatırımının kurumsal işleyişinize

girl-turkey

Döngüsel Ekonomi Nedir?

Döngüsel ekonomi, sürdürülebilir ve dengeli bir ekonomik büyümeyi hedefleyen bir kalkınma modelidir. Bu model, kaynakların verimli kullanımı ve doğal çevrenin korunması üzerine odaklanmıştır. Döngüsel ekonomi, tek kullanımlık ürünlerin tüketiminden ziyade, kaynakların geri dönüştürülmesini ve yeniden kullanılmasını teşvik etmektedir. Bu sayede, doğal kaynakların tükenmesinin önlenmesi ve atık üretiminin azaltılması amaçlanmaktadır. Döngüsel ekonominin temel prensiplerinden biri, kaynakların

fields

Türkiye İklim Değişikliği Eylem Planı

Türkiye, küresel ölçekte iklim değişikliğine karşı mücadelede önemli çabalar göstermektedir. Son yıllarda ülkede yaşanan aşırı hava olayları ve kuraklık gibi doğal afetler, Türkiye’nin iklim değişikliğinin etkilerinden nasıl etkilendiğini göstermiştir. Bu nedenle, Türkiye hükümeti tarafından “Türkiye İklim Değişikliği Eylem Planı” hazırlanmıştır. Eylem planı, Türkiye’nin iklim değişikliğine uyum sağlaması ve sera gazı emisyonlarını azaltması için stratejiler içermektedir.

towers

The Impact of Sustainability Loans on Green Business Goals

The world is witnessing a paradigm shift in the way businesses approach sustainability. With the growing focus on environmental, social, and governance (ESG) factors, sustainability loans, also known as sustainability-linked loans (SLLs), are emerging as a powerful tool to drive green business goals. Let’s explore how SLLs are shaping the future of sustainable finance and

buildings1

Green Loans: Sustainable Financing for Eco-Friendly Projects

Green Loans: Are you contemplating an eco-friendly project to reduce your carbon footprint or save on energy costs? Green loans might be the perfect financing solution for you! With lower interest rates and longer repayment terms, green loans are designed to support environmentally friendly projects. In this guide, you will learn everything about green loans,

clock

What is Fast Track ESG?

You may hear a lot of people asking: What is Fast Track ESG? It is a powerful approach that is revolutionizing the world of sustainable business practices. And hopefully, it is moving us toward a better future as you read this. But as the urgency to address environmental, social, and governance (ESG) issues intensifies, companies

earth

How Can Blockchain Be Used to Support Sustainable Business Practices 2023

Blockchain technology has been a game-changer in various industries, but have you ever considered its potential to revolutionize sustainability? From enhancing supply chain transparency to promoting green finance, “how can blockchain be used to support sustainable business practices?” is a question that many are asking. Blockchain could be the catalyst that drives sustainable business practices

Scroll to Top