ESG | The Report

ESG

ÇSY Raporlama Nedir: Kapsamlı Bir Rehber

ÇSY Raporlama: Giderek birbirine bağlanan bir dünyada, odak noktası işletmelerin yalnızca kârlılıklarını değil aynı zamanda çevreyi, toplumu ve yönetimi de nasıl etkilediğidir. Yatırımcıların ve paydaşların bir şirketin sürdürülebilirlik performansı hakkında daha fazla bilgi talep etmesi nedeniyle çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) raporlaması hiç bu kadar kritik olmamıştı. Peki sürdürülebilirlik raporlaması tam olarak nedir ve neden […]

Türk Şirket Sahiplerinin Yeşil İşletme Hakkında Bilmesi Gerekenler

Türkiye, iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir pozisyonda olup 2020 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine sahiptir. Yenilenebilir enerji zirvesi ve diğer ulusal ve uluslararası çevresel konferanslar, Türkiye’nin yeşil dönüşümünü hızlandırmak için bir araya gelmiştir. Türk şirket sahipleri, sürdürülebilirlik ve yeşil işletme konularına odaklanarak yeni pazar fırsatlarını keşfedebilirler. Aynı zamanda, yeşil ve düşük karbonlu ürün

The Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD)

The Corporate Sustainability Due Diligence Directive, or CSDDD as it is know worldwide, is a directive that aims to create a level playing field for all companies when it comes to corporate sustainability. It is a set of guidelines and regulations that require companies to conduct due diligence on their environmental, social, and governance practices

Kurumsal Sürdürülebilirlik Özen Yükümlülüğü Direktifi (Corporate Sustainability Due Diligence Directive-CSDDD)

Kurumsal Sürdürülebilirlik Özen Yükümlülüğü Direktifi (Corporate Sustainability Due Diligence Directive-CSDDD), kısaca CSDDD, kurumsal sürdürülebilirlik söz konusu olduğunda tüm şirketler için eşit şartlar yaratmayı amaçlayan bir direktiftir. Şirketleri, sorumlu ve sürdürülebilir iş operasyonlarını teşvik etmek için çevresel, sosyal ve yönetimsel uygulamalarında due diligence (özenli dikkat) göstermeye zorlayan bir dizi kılavuz ve yönetmelikten oluşur. CSDDD, Avrupa Birliği

nature

ESG Nedir? Sürdürülebilirlik Stratejilerini Keşfetmek

Sürdürülebilirlik ve etik endişelerin giderek arttığı bir dünyada, Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ESG) yatırımları da daha fazla popülerlik kazanmaktadır. Peki ESG yatırımı nedir? ESG yatırım anlayışı, sadece rekabetçi getiriler elde etmeyi amaçlamaz, aynı zamanda toplum ve çevre üzerinde olumlu bir etki oluşturmaya çalışır. Peki, sorumlu yatırım dünyasını keşfetmeye hazır mısınız? ESG yatırımının kurumsal işleyişinize

girl-turkey

Döngüsel Ekonomi Nedir?

Döngüsel ekonomi, sürdürülebilir ve dengeli bir ekonomik büyümeyi hedefleyen bir kalkınma modelidir. Bu model, kaynakların verimli kullanımı ve doğal çevrenin korunması üzerine odaklanmıştır. Döngüsel ekonomi, tek kullanımlık ürünlerin tüketiminden ziyade, kaynakların geri dönüştürülmesini ve yeniden kullanılmasını teşvik etmektedir. Bu sayede, doğal kaynakların tükenmesinin önlenmesi ve atık üretiminin azaltılması amaçlanmaktadır. Döngüsel ekonominin temel prensiplerinden biri, kaynakların

fields

Türkiye İklim Değişikliği Eylem Planı

Türkiye, küresel ölçekte iklim değişikliğine karşı mücadelede önemli çabalar göstermektedir. Son yıllarda ülkede yaşanan aşırı hava olayları ve kuraklık gibi doğal afetler, Türkiye’nin iklim değişikliğinin etkilerinden nasıl etkilendiğini göstermiştir. Bu nedenle, Türkiye hükümeti tarafından “Türkiye İklim Değişikliği Eylem Planı” hazırlanmıştır. Eylem planı, Türkiye’nin iklim değişikliğine uyum sağlaması ve sera gazı emisyonlarını azaltması için stratejiler içermektedir.

clock

What is Fast Track ESG?

You may hear a lot of people asking: What is Fast Track ESG? It is a powerful approach that is revolutionizing the world of sustainable business practices. And hopefully, it is moving us toward a better future as you read this. But as the urgency to address environmental, social, and governance (ESG) issues intensifies, companies

bricks

Unlocking Accessibility Services in the Workplace in 2023

Understanding Accessibility Services Accessibility services are the driving force behind creating inclusive environments for everyone. These services help to remove barriers and ensure that everyone can reach their full potential, regardless of their abilities or disabilities. Accessibility services are a tremendous, transformative resource designed to ensure that everyone, regardless of their physical or cognitive abilities,

hut

How Building an Industrial Shed Can Improve Your Business’s Bottom Line

Running a business successfully means that every decision you make has the potential to affect your profits. This extends from the products you offer to how you handle your inventory. There are numerous factors that can either contribute to or harm your profitability. The physical space of your business is an important aspect that is

Building

10 Simple Tips to Improve Energy Efficiency in Your Business

Businesses are increasingly searching for methods to improve their energy efficiency as energy costs continue to rise and concerns about climate change grow. Reduced energy consumption not only helps the environment but can also save businesses money on their energy expenses. We will provide ten easy tips for businesses to increase their energy efficiency. These

Increase Your Business Savings in 5 Simple Steps

There are many ways that you can increase your business savings, like working remotely, outsourcing, going paperless, switching banks, or hiring young and smart workers. But one of the best ways is to use less energy and become energy-efficient. Although there are countless methods that can be used by businesses to use less energy, this

Scroll to Top