ESG | The Report

Türk Şirket Sahiplerinin Yeşil İşletme Hakkında Bilmesi Gerekenler

Türkiye, iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir pozisyonda olup 2020 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine sahiptir. Yenilenebilir enerji zirvesi ve diğer ulusal ve uluslararası çevresel konferanslar, Türkiye’nin yeşil dönüşümünü hızlandırmak için bir araya gelmiştir.

Türk şirket sahipleri, sürdürülebilirlik ve yeşil işletme konularına odaklanarak yeni pazar fırsatlarını keşfedebilirler. Aynı zamanda, yeşil ve düşük karbonlu ürün ve hizmetler sunarak, çevreye zarar vermek yerine ona değer katmayı hedefleyen sosyal bir sorumluluk bilinci oluşturabilirler.

Dönüşüm X Aksiyon, Birlikte, Şimdi, Daha Hızlı

Türkiye’nin sürdürülebilir bir ekonomiye geçiş yapması için, hem sosyal hem de ekonomik açıdan önemli olan yeşil ve düşük karbonlu bir dönüşüm gereklidir. Bu süreçte, yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılması, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için kilit bir rol oynamaktadır. Aynı zamanda, yeşil yatırımların devam etmesi ve finansman politikalarının buna odaklanması gerekmektedir.

Türkiye, ulusal ve uluslararası düzeyde yeşil bir büyüme stratejisi benimsemekte olup çevresel konularda önemli ilerlemeler kaydetmektedir. Bununla birlikte, daha büyük bir değişim için daha fazla harekete geçmeye ihtiyaç vardır. Bu nedenle, Türkiye’nin yeşil ekonomiye dönüşümünü hızlandırmak için herkesin harekete geçmesi gerekmektedir.

Yeşil Dönüşüm ve Şirket Sahipleri

Yeşil dönüşüm sürecinde şirket sahipleri, geleneksel iş modellerinden sürdürülebilir ve yeşil işletmelere geçmeyi düşünmelidir. Bu dönüşüm, işletme maliyetlerini azaltmanın yanı sıra, marka imajını da geliştirebilir ve yeni pazar fırsatları yaratabilir.

Bununla birlikte, yeşil dönüşüm aynı zamanda şirketlerin daha iyi bir gelecek için harekete geçmesine de yardımcı olabilir. Düşük karbonlu ürünler ve hizmetler sunarak, çevreye zarar vermek yerine ona değer katmayı hedefleyen bir sosyal sorumluluk bilinci geliştirilebilir.

Türkiye’nin Yeşil Ekonomiye Dönüşümünde Anahtar Rol

Türkiye, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm konularında önemli bir rol oynamaktadır. 2020 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine sahip olması, ülkenin yeşil ekonomiye geçişinde önemli bir adımdır.

Türkiye’nin yeşil ekonomiye dönüşümünde şirket sahiplerine büyük sorumluluklar düşmektedir. Yeşil ürün ve hizmetler sunmak, yenilikçi teknolojiler kullanmak ve finansman politikalarını sürdürülebilirliğe odaklamak, ülkenin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacaktır.

Türkiye’nin yeşil ekonomiye dönüşümünde şirket sahiplerinin daha fazla harekete geçmesi ve birlikte çalışması gerekmektedir. Bu sayede, ülkenin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılabilir ve yeşil dönüşümün devam etmesi sağlanabilir. Sonuç olarak, Türkiye, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde yeşil bir lider olarak konumunu güçlendirmeye devam edecektir.

Sürdürülebilirlik Global Oyunun Kuralları Haline Geldi

Sürdürülebilirlik, artık sadece çevresel bir konu değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik açıdan da önemli bir konudur. Bu nedenle, şirket sahiplerinin de sürdürülebilirlik hedeflerine odaklanması gerekmektedir. Bu, hem şirketlerin hem de dünya ekonomisinin geleceği için kritik bir öneme sahiptir.

Yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik, Türkiye’nin gelecekteki büyüme potansiyelini artırmak için kilit bir anahtardır. Bu nedenle, her şirket sahibinin sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm konularında aktif olması gerekmektedir. Birlikte hareket ettiğimizde, Türkiye’nin yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik konusunda dünya lideri olması mümkündür. Hem sosyal hem de ekonomik açıdan önemli olan bu değişim, ülkemizin geleceği için büyük bir fırsattır ve hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu nedenle, Türkiye’deki şirket sahiplerinin değişimin öncüsü olmaya devam etmeleri ve ülkemizi daha yeşil, sürdürülebilir bir geleceğe doğru yönlendirmeye yardımcı olmaları önemlidir. Biz birlikte hareket ettiğimizde, küresel düzeyde yeşil bir ekonominin inşa edilmesine katkıda bulunabilir ve ülkemiz için daha iyi bir gelecek yaratabiliriz.

Gittiğimiz Yol Sağlıklı Yol Değil, Dönüşüm İhtiyacı Acil

İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konusunda daha fazla bilinçlenme yolculuğuna çıktık, ancak hala çok yapılması gereken önemli adımlar var. Sadece yeşil işletmeler kurmak yeterli değil, aynı zamanda mevcut işletmelerin de sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşması için dönüşüme ihtiyaç vardır. Bu nedenle, tüm şirket sahiplerinin yeşil ve düşük karbonlu bir dönüşüm için harekete geçmeleri gerekmektedir.

Türkiye, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularında önemli bir rol oynamaya devam edecektir. Ancak bu süreçte daha hızlı ilerlemek ve daha fazla aksiyon almak için hepimizin birlikte hareket etmesi gerekmektedir. Türkiye’nin yeşil ve sürdürülebilir bir ekonomiye dönüşümünde önemli bir rol oynamak, hem ülkeye hem de dünyaya büyük bir fayda sağlayacaktır. Bu nedenle, şirket sahipleri olarak bizler değişimi hızlandırmak için harekete geçmeli ve sürdürülebilir geleceğin inşasında liderlik etmelidir.

Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Yakında Yürürlüğe Girecek

Dünya genelinde sürdürülebilirlik konusunda önemli adımlar atılırken, uluslararası standartların da geliştirilmesi ve uygulanması hızla ilerlemektedir. Bu, şirketlerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak ve aynı zamanda küresel düzeyde sürdürülebilir bir ekonominin inşa edilmesine de katkıda bulunacaktır.

Türkiye, bu uluslararası standartlara uyum sağlamak için harekete geçerek, sürdürülebilir bir geleceğe doğru önemli adımlar atmıştır. Şirket sahipleri olarak bizler de bu sürecin bir parçası olmalı ve şirketlerimizi uluslararası standartlara uyumlu hale getirmeliyiz.

Gelecekteki Hedefler ve Aksiyonlar

Türkiye olarak, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik konusunda önemli adımlar attık, ancak bunlar yeterli değildir. Sonraki hedeflerimiz arasında daha fazla yenilenebilir enerji kaynağı kullanımı, karbon salınımının azaltılması ve sürdürülebilirlik konusunda daha fazla farkındalık yaratmak yer almaktadır.

Ülkemizdeki şirket sahipleri olarak, bu hedeflere ulaşmada önemli bir rol oynamak ve Türkiye’nin yeşil dönüşümünü hızlandırmak bizlerin sorumluluğudur. Birlikte çalışarak, yeşil ve sürdürülebilir bir Türkiye için büyük adımlar atabiliriz.

Yeşil İşletme Turkiye

Harekete Geçme Zamanı

Türkiye’nin yeşil dönüşümünde önemli bir rol oynamak ve sürdürülebilir bir gelecek yaratmak için hepimizin harekete geçme zamanı gelmiştir. Şirket sahipleri olarak, yeşil dönüşüm sürecine liderlik etmeli ve ülkemizde daha fazla sürdürülebilirliği teşvik etmeliyiz.

Sürdürülebilirlik, sadece bir trend değil, aynı zamanda dünya için hayati öneme sahip olan bir konudur. Bu nedenle, Türkiye’nin sürdürülebilir dönüşümünün hızlandırılmasında önemli bir rol oynamamız gerekmektedir. Birlikte hareket ettiğimizde, ülkemizin yeşil ve sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerlemesine yardımcı olabiliriz.

Türkiye’nin yeşil dönüşümünde bizler değişimi yaratmak için harekete geçmeli ve sürdürülebilir bir geleceğin inşasına katkıda bulunmalıyız. Yeşil ekonomi, Türkiye’nin gelecekteki büyüme potansiyelini artırabilir ve ülkemizi daha güçlü bir konuma getirebilir. Bu nedenle, şirket sahipleri olarak bizler değişimin öncüsü olmalı ve ülkemizin sürdürülebilir geleceğine doğru ilerlemesine liderlik etmeliyiz. Birlikte başarabiliriz! Yeşil dönüşümde harekete geçme zamanı geldi! #BirlikteYeşileHareketEdelim #SürdürülebilirGelecekİçinAksiyonAlalım.

Enerji Tüketiminin Yüzde 40’ı Binalarda Gerçekleşiyor

Binalar, enerji tüketiminin büyük bir kısmını oluşturmaktadır ve bu nedenle sürdürülebilir binaların inşası çok önemlidir. Yeni binaların yanı sıra mevcut binaların da sürdürülebilir hale getirilmesi, enerji tüketiminin azaltılmasına ve karbon salınımının düşürülmesine yardımcı olacaktır.

Tüm şirket sahipleri olarak, binalarımızda enerji verimliliğini artırmak için harekete geçmeli ve sürdürülebilir binaların inşası için adımlar atmamız gerekmektedir. Bu, hem çevre dostu bir yaklaşımı teşvik edecek hem de enerji maliyetlerimizi düşürecektir.

Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı Önemli

Türkiye, yenilenebilir enerji üretimi ve kullanımında büyük bir potansiyele sahiptir. Ancak bu kaynakların kullanımının artırılması için daha fazla yatırım ve teşvik gerekmektedir. Şirket sahipleri olarak, yeşil enerji kaynaklarına geçiş yapmalı ve ülkemizin yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmalıyız.

Aynı zamanda, enerji verimliliğinin artırılması ve enerji tasarrufu önlemlerinin alınması da önemlidir. Bu, hem şirketlerin maliyetlerini düşürecektir hem de sürdürülebilir bir enerji kullanımını teşvik edecektir.

Net Sıfır Emisyon Hedefine Ulaşmak İçin Birlikte Çalışmalıyız

2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşmayı hedeflemek büyük bir adım olacaktır. Ancak bu hedefe ulaşmak için hepimizin birlikte çalışması gerekmektedir. Şirket sahipleri olarak, emisyonlarımızı azaltmak için sürdürülebilir üretim ve tedarik zinciri uygulamaları benimsemeliyiz.

Aynı zamanda, yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş yapmalı ve enerji verimliliğini artırmalıyız. Bu, hem ülkemizin net sıfır emisyon hedefine ulaşmasına yardımcı olacak hem de şirketlerimize büyük maliyet avantajları sağlayacaktır.

Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk

Sürdürülebilirlik, sadece çevresel bir konu değildir. Aynı zamanda sosyal sorumluluğumuzun da bir parçası olmalıdır. Şirket sahipleri olarak, sürdürülebilirlik konusunda liderlik etmeli ve toplumun refahı için de çalışmalıyız.

Çalışanlarımızın ihtiyaçlarına uygun iş ortamları sağlamalı, tedarik zincirimizde adil iş standartlarını teşvik etmeli ve toplumda sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunmalıyız. Bu, hem şirketlerimizin sürdürülebilirlik seviyesini artıracak hem de topluma fayda sağlayacaktır.

Sonuç Olarak

Türkiye’nin yeşil dönüşümü, sadece bir trend değil aynı zamanda bir zorunluluktur. Ülkemizin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşması için hepimizin bir araya gelerek harekete geçmesi gerekmektedir. Şirket sahipleri olarak, sürdürülebilir bir geleceğin inşası için önemli bir rol oynamalı ve yeşil dönüşüm sürecine liderlik etmeliyiz.

Harekete geçme zamanı geldi! Türkiye’nin yeşil dönüşümü için birlikte çalışalım ve sürdürülebilir bir gelecek inşa edelim!

İş dünyasının liderleri de okumalı…

Türkiye İklim Değişikliği Eylem Planı

ESG Nedir? Sürdürülebilirlik Stratejilerini Keşfetmek

Döngüsel Ekonomi Nedir?

 ÇSY Raporlama Nedir: Kapsamlı Bir Rehber

The Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD)

 

Dean Emerick ve Dr. Huzur Keskin, sürdürülebilirlik ve etki yatırımları konularında uzmanlığı olan ESG The Report ve QUADOMO’da bir araya gelerek ortak hedefleri için çalışmaktadır. İkisi de iş dünyasında sürdürülebilirliğin önemine inanmakta ve orta ölçekli şirketlerin bu alanda daha fazla bilgi edinmelerine ve uygulamalarını arttırmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Dean Emerick ve Dr. Huzur Keskin, ESG The Report’un Checklist’i aracılığıyla daha sürdürülebilir bir iş modeline geçiş yapmak isteyenlere rehberlik etmeye devam edecektir.

Scroll to Top