ESG | The Report

nature

ESG Nedir? Sürdürülebilirlik Stratejilerini Keşfetmek

Sürdürülebilirlik ve etik endişelerin giderek arttığı bir dünyada, Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ESG) yatırımları da daha fazla popülerlik kazanmaktadır. Peki ESG yatırımı nedir? ESG yatırım anlayışı, sadece rekabetçi getiriler elde etmeyi amaçlamaz, aynı zamanda toplum ve çevre üzerinde olumlu bir etki oluşturmaya çalışır. Peki, sorumlu yatırım dünyasını keşfetmeye hazır mısınız? ESG yatırımının kurumsal işleyişinize ve yatırım portföyünüzü daha iyi bir şekilde nasıl dönüştürebileceğine birlikte bir göz atalım.

ESG’yi Anlamak: Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim

Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim faktörlerine dayanan ESG yatırımları, 1960’lı ve 1970’li yıllarda sosyal sorumluluk yatırımları olarak başlar ve zaman içinde geniş kriterler silsilesini kapsayacak şekilde evrimleşerek gelişir. Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetimden oluşan bu üç temel kategorinin birleşimi, sürdürülebilirlik stratejilerinin ana unsurlarını oluşturmaktadır.

ESG yatırımı, yatırım kararlarına çevresel, sosyal ve yönetim faktörlerini dahil etmeyi amaçlarken, sorumlu ve etik uygulamaları teşvik etmeyi hedeflemektedir. Bu faktörleri dikkate alarak, yatırımcılar daha bilinçli seçimler yapabilir ve potansiyel olarak finansal getirilerini artırırken, çevreye olumlu katkıda bulunabilirler.

Çevresel Faktörler

Çevresel faktörler, şirketlerin sürdürülebilir çevre anlayışı ile etkileşimini ele alması nedeniyle ESG yatırımında önemli bir rol oynar. Temel düşünceler arasında iklim değişikliği, kaynak yönetimi ve kirlilik yer alır. Bu yönleri değerlendirerek, yatırımcılar bir şirketin uygulamalarının çevreye etkisini ve uzun vadeli sürdürülebilirliği nasıl etkileyebileceği konusunda bilgi edinebilirler. ESG derecelendirme kurumları, kurumsal çevresel performansla ilgili uygun ESG verilerini toplar ve analiz eder, yatırımcılar bu faktörlere dayalı bilinçli kararlar alabilirler.

Sosyal Faktörler

Sosyal faktörler, bir şirketin çalışanlarına, müşterilerine ve faaliyet gösterdiği toplumlara nasıl davrandığını yansıtır. Bu, sürdürülebilirliğin insan merkezli tarafıdır. Bu faktörler insan hakları, çeşitlilik ve topluluk ilişkilerini kapsar. ESG yatırımcıları, olumlu çalışma koşulları, güçlü topluluk katılımları ve etik iş uygulamalarına sahip şirketleri belirlemeye çalışırlar. Tüm bunlar, genel performans ve uzun vadeli başarıya katkı sağlayana temel unsurlardır.

Yönetim Faktörleri

Yönetim faktörleri, bir şirketin yönetimi ve denetimi üzerinde yoğunlaşır, şirketin kurumsal yapısına, şeffaflığına ve hesap verebilirliğine bakar. ESG yatırımcıları, yönetimde çeşitliliği ve bağımsız denetleme süreçlerini değerlendirerek şirketin uzun vadeli sürdürülebilirliğine katkıda bulunabilecek kaliteli liderlik ve sorumluluk anlayışını ararlar.

ESG yatırımı, çevresel, sosyal ve yönetişim faktörlerini göz önünde bulundurarak etik uygulamaları teşvik etmeyi ve bununla birlikte finansal getirileri arttırmayı hedefler. İyileştirilmiş bir itibar, azaltılmış riskler, rekabetçi getiriler ve toplum ve çevre üzerinde olumlu etki gibi birçok avantaj sunar. Regülasyonel gelişmelerin ESG yatırımının geleceği üzerinde olumlu bir etkisi olması beklenir.

İyi yönetilen şirketler uzun vadede daha başarılı ve sürdürülebilir olma eğilimindedir, bu nedenle finansal getiri ve pozitif toplumsal etki arayanlar için çekici yatırım seçenekleri oluştururlar.

ESG Yatırımının Yükselişi

ESG yatırımının popülaritesi, son yıllarda piyasasının büyümesi, kurumsal yönetişim tarzıyla benimsenmesi ve sürdürülebilir değişim için acil ihtiyaç olarak görülmesi ile tetiklemiştir. Yatırımcılar, risk azaltımı, uzun vadeli değer üretimi ve paydaş değerleriyle uyum gibi ESG faktörlerini yatırım stratejilerine dahil etmenin potansiyel faydalarının farkına varmaktadırlar. Daha fazla insan çevresel ve sosyal zorlukların farkında oldukça, yatırımlarını değerleriyle uyumlu olan ve sürdürülebilirliği önemseyen şirketlere yöneltilmek istemektedir. Bu artan farkındalık, daha güçlü çevresel ve sosyal performans sergileyen işletmelere fonlarını ayıran daha fazla yatırımcı ile sonuçlanarak ESG yatırımlarındaki büyük bir artışa neden olmuştur.

Sonuç olarak, ESG yatırımı, rekabetçi finansal getiriler elde etmenin yanı sıra dünyada fark yaratmak isteyenler için etkili bir araç olarak ortaya çıkmaktadır.

Kurumsal Benimseme

Emeklilik fonları, hibeler, sigorta şirketleri ve finansal kuruluşlar gibi kurumsal yatırımcılar ESG faktörlerini yatırım stratejilerine dahil etmek için giderek daha fazla çaba göstermektedirler. ESG yatırımının potansiyel faydalarını tanıyan bu kuruluşlar, küresel sürdürülebilirlik hedefleri ile uyumlu yatırımlar yapmak için yeni politika ve çerçeveler oluşturmakta ve bu şekilde, paydaşlarının değişen beklentilerine yanıt vermeyi amaçlamaktadırlar. Bu şekilde, ESG yatırımının kurumsal düzeyde benimsenmesi ve uygulanması giderek daha yaygın bir hale gelmektedir. Önümüzdeki yıllarda, ESG yatırımlarının artacağı ve finansal başarı için önemli bir faktör olacağı öngörüsü hiç de yanlış olmayacaktır.

ESG Yatırımlarının Faydaları

ESG yatırımı etik değerlerle uyumlu olmanın yanı sıra işletmeler, yatırımcılar ve küresel toplum için sayısız fayda sunmaktadır. Bu faydaların başlıcaları arasında şunlar bulunur:

 • ESG faktörlerini önceliklendiren şirketlerin iyileştirilmiş itibarı,
 • Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim faktörlerini göz önünde bulundurarak şirketlerin risklerinin azaltılması,
 • Sürdürülebilir ve sorumlu yatırımlarla ilgilenen yatırımcıların yatırım iştahlarının çekilmesi
 • ESG yatırımlarını önceliklendirerek yatırımcılara rekabetçi getiriler sunulması,
 • ESG yatırımları aracılığıyla toplum ve çevreye olumlu etkilerin sağlanması,
 • Kurumsal yönetişim, çevresel sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluğun birleşimiyle işletmelerin uzun vadeli başarısının teşvik edilmesi.

İşletmeler için Faydaları

ESG uygulamalarını benimseyerek işletmeler kendileri için şu tür faydalar sağlayabilirler:

 • İtibarlarını güçlendirirler,
 • Müşterileri, çalışanları ve yatırımcıları da dahil tüm paydaşlarının güvenini kazanırlar,
 • Çevresel ve sosyal zorluklar gibi riskleri belirleyerek azaltabiir ve böylece işletmelerinin operasyonları ile uzun vadeli sürdürülebilirliğini olumsuz etkileyebilecek riskleri daha iyi yönetebilirler,
 • ESG uygulamaları sayesinde rekabet avantajına sahip olabilirler,
 • Sürdürülebilirlik ve etik değerleri benimseyerek, işletmelerinin daha başarılı ve sürdürülebilir olmalarını sağlarlar.

Yatırımcılar için Faydaları

Yatırımcılar için ESG yatırımları faydalar ve bunun yanında bir takım fırsatlar sunar. Bunların bir kısmı aşağıda belirtilenlerdir:

 • Yatırımlarını değerleriyle uyumlu hale getirebilirler,
 • Pozitif sosyal ve çevresel sonuçlara katkıda bulunmuş olurlar,
 • Potansiyel olarak riski azaltma ve rekabetçi getiriler elde etme şansına sahip olurlar,
 • Sürdürülebilirliği destekleyen ve uzun vadeli başarı için önemli olarak değerlendirilen işletmelerin yatırım fırsatlarını kaçırmamış olurlar,
 • ESG faktörlerinin performansı ve raporlamasının daha iyi olması beklenen işletmelerle yatırım yapabilirler,
 • ESG odaklı portföy ile gelecekteki finansal değişimlere uyum sağlama becerisine sahip olular.

Bu da ESG Yatırımlarını, finansal ve finansal olmayan faydaları arayanlar için cazip bir seçenek anlamına gelmektedir. Ayrıca, yatırım stratejilerine ESG faktörlerini dahil ederek yatırımcılar sürdürülebilir değişime karşı öncü rol oynayabilir ve küresel zorluklarıalt edebilirler.

Küresel amaçlar ve hedeflerin başarılmasına yardımcı olan ESG yatırımlarının büyümesi, olumlu toplumsal etki yaratmak için katkı sağlamaktadır. Dahası, yatırımcılar sürdürülebilir performansa sahip şirketlere fonlarını tahsis etmeyi seçtikçe, sürdürülebilir yatırımlar için pazar genişlemekte ve çevresel ve sosyal sorunlarla mücadele eden girişimlere daha fazla sermaye akışı sağlanmaktadır.

Bu da sürdürülebilir kalkınmayı, iklim değişikliğini hafifletmeyi ve daha adil, kapsayıcı toplumları teşvik etmeye yardımcı olacak ve sonuç olarak hepsi için daha iyi dünya koşullarına sahip olmayı mümkün kılacaktır.

ESG Yatırımlarının Değerlendirilmesi: Kriterler ve Skorlama

Bilinçli yatırım kararları vermek için, ESG yatırımlarının nasıl değerlendirildiğini anlamak çok önemlidir. ESG derecelendirme kuruluşları, şirketleri çevresel, sosyal ve yönetişim performanslarına göre değerlendirmek için kriterler ve puanlama sistemleri kullanır. Bu skorlar, yatırımcılara şirketlerin ESG açısından güçlü ve zayıf yönlerinin bir bakışta özetini sağlayarak, değerlerine ve hedeflerine uygun yatırım seçimleri yapmalarına yardımcı olur.

Ancak, ESG puanlarının dünyasında gezinmek, derecelendirme metodolojilerinin ve veri kaynaklarının farklılık göstermesi nedeniyle zor olabilir. Bu nedenle, yatırımcıların ESG yatırım seçeneklerini anlamak ve değerlendirmek için uzman tavsiyesi alması önemlidir.

ESG Derecelendirme Kuruluşları

ESG derecelendirme kuruluşları, yatırımcılara şirketlerin ESG performansı hakkında bilgi vererek yatırım sürecinde hayati bir rol oynarlar. Bu kuruluşlar, şirketlerin çevresel politikaları, sosyal uygulamaları ve yönetişim yapıları gibi çeşitli yönlerini değerlendirir ve bulgulara dayanarak skorlarının belilernmesini sağlarlar.

En çok saygın olan ESG derecelendirme kuruluşları arasında Sustainalytics, MSCI ESG Araştırma ve Bloomberg ESG Açıklama Skorları bulunur. Bu kuruluşların kullandığı metodolojileri ve derecelendirmeleri anlayarak, yatırımcılar ESG yatırımları hakkında daha bilinçli kararlar verebilirler.

ESG Skorlamadaki Zorluklar

ESG skorlamadaki ana zorluklardan biri, farklı derecelendirme kuruluşları tarafından kullanılan standart veri ve metodolojinin olmamasıdır. Bu, ESG skorlarında uyumsuzluklara neden olabilir ve yatırımcıların şirketleri karşılaştırması ve bilinçli kararlar almasını zorlaştırabilir.

Bu zorluğu aşmak için, kurumsal yatırımcılar ve girişimciler farklı derecelendirme kuruluşlarının kullandığı metodolojileri ve veri kaynaklarını araştırmalıdırlar. Ayrıca, kendi ESG stratejilerine uyan ve risk profillerini en iyi yansıtan derecelendirme kuruluşunu seçmeleri önemlidir.

ESG Yatırım Stratejileri

Yatırımcılar, pasif ve aktif ESG yatırımı olmak üzere iki temel ESG yatırım stratejisi arasından seçim yapabilir

 • Pasif ESG yatırımı, düşük maliyeti ve etkin endekslemesi sayesinde çeşitlendirilmiş bir ESG uyumlu şirket portföyüne yatırım yapmanın etkin ve verimli yolunu sunar. ESG endekslerini veya ölçütleri takip eden yatırım fonlarına veya portföylere yatırım yaparak, yatırımcılar aktif yönetim ihtiyacı olmadan bu endekslerin performansını replike edebilirler. Pasif ESG yatırımı, düşük ücretleri, geliştirilmiş endeksleme yöntemi ve ESG entegrasyonuna olan yatırımcıların artan ilgisi nedeniyle son yıllarda popülerlik kazanmıştır.
 • Aktif ESG Yatırımı ise, güçlü ESG performansına sahip bireysel şirketleri araştırmayı, seçmeyi, şirketin ESG politikalarını, uygulamalarını ve performansını analiz etmeyi ve şirketin ESG taahhütlerine uyduğundan emin olmak için iletişim kurmayı gerektirir. Aktif ESG yatırımı, pasif yatırıma kıyasla daha yüksek maliyetli olmasına rağmen, daha iyi performans ve sürdürülebilirlik sonuçları sağlayabilir.

ESG Yatırımı Portföyünüze Entegre Etme

Deneyimli bir yatırımcı ya da yeni başlıyor olsanız da, portföyünüze ESG faktörlerini yatırım stratejinize dahil etmek, yatırımlarınızı değerlerinizle uyumlu hale getirerek, riski azaltmanıza ve potansiyel olarak getirileri arttırmanıza yardımcı olur. ESG faktörlerini dikkate alarak, sürdürülebilirlik açısından güçlü şirketleri belirleyebilir ve bu şirketlere fonlarınızı tahsis ederek, değişime liderlik edebilirsiniz.

ESG’yi portföyünüze entegre etmenin birkaç yolu bulunmaktadır; kendiniz araştırma yapabilir ve seçim yapabilirsiniz, robotik danışmanları kullanabilirsiniz veya bir finansal danışmanla görüşebilirsiniz.

Kendi ESG Yatırımı Stratejinizi Belirleyin

Bu yöntem, daha fazla zamanınızı alsa da, tamamen ESG’ye uygun kriter ve puanlama sistemlerini değerlendirerek, almakta olduğunuz yatırım kararlarınızın değer ve önceliklerinize tamamen uyumlu olmasını sağlayabilirsiniz. Bu şekilde yapacağınız ESG yatırımı, yatırımlarınızı hedef ve önceliklerinizle uyumlu hale getirmenin kesin bir yoludur.

ESG Yatırım Danışmanları ile Çalışmak

Daha yönlendirilmiş bir yaklaşım tercih edenler için, ESG yatırım danışmanları ile çalışmak portföyünüze ESG’yi entegre etmenin etkili yollarından biridir. Bu uzmanlar, değerlerinize uygun bir ESG yatırım stratejisi özelleştirilmesine yardımcı olabilir ve genel finansal durumunuzun kapsamlı bir özetini sağlayabilirler. Ayrıca, potansiyel ESG yatırım fırsatları hakkında size bilgi verebilir ve portföyünüzün performansını sürdürebilir bir şekilde izlemenize yardımcı olabilirler.

ESG Yatırımını Diğer Sürdürülebilir Yatırım Yaklaşımlarıyla Karşılaştırma

ESG yatırımı, yatırımcıların mevcut sürdürülebilir yatırım yaklaşımları arasından sadece biridir. Diğer yaklaşımlar, her birinin kendine özgü odak noktası ve metodolojisi olan sosyal sorumluluk yatırımı (SRI) ve etki yatırımını (Impact Investment) içerir. ESG yatırımı, çevresel, sosyal ve yönetişim faktörlerine dayalı olarak işletme performansının değerlendirilmesine vurgu yaparken, SRI daha çok değerlere dayalı bir yaklaşımı benimser ve etki yatırım finansal getirilere ek olarak ölçülebilir sosyal ve çevresel etki yaratmayı hedefler.

Bu yaklaşımlar arasındaki farkları anlayarak, yatırımcılar değerleri ve yatırım hedefleriyle en uyumlu olanı seçebilirler.

Sosyal Sorumluluk Yatırımı

Sosyal sorumluluk yatırımı (SRI), finansal performanstan ziyade yatırımcının değerlerine odaklanır. SRI yatırımcıları genellikle kişisel değerleriyle uyuşmayan veya zararlı gördükleri, örneğin tütün üretimi veya tartışmalı sektörlere katılım gibi faaliyetlerde bulunan şirketleri dahil etmezler. Sosyal sorumluluk, yatırım kararlarında önemli bir rol oynar.

Sosyal etkiye dayalı olarak yatırım seçerek, sosyal bilinçli yatırımcılar, portföylerini değerleriyle uyumlu hale getirebilir ve olumlu sosyal değişime katkıda bulunabilirler. Sosyal sorumluluk yatırımı, sürdürülebilirlik ve sosyal etki odaklı olması açısından ESG yatırımına benzerlik gösterse de, ESG faktörlerinin değerlendirilmesi yerine, değer odaklı bir yaklaşım benimser.

Etki Yatırımı

Etki yatırımı, finansal getiriler ve olumlu sosyal ve çevresel etki yaratma hedefini birleştiren bir yatırım stratejisidir. Bu yaklaşım, yenilenebilir enerji, uygun fiyatlı konut ve sağlık hizmetlerine erişim gibi hayati küresel sorunları ele alan piyasa segmentlerine yatırım yapmaya odaklanır.

Kararlı etki yatırımcıları için, bu yöntem, hedeflenen yatırımlar yoluyla değişimi doğrudan sağlama imkanı sunar ve dünyada ölçülebilir bir fark yaratmalarına izin verir.

ESG Yatırımının Geleceği

Dünya, sürdürülebilirliğin ve etik karar vermenin önemine giderek daha çok dikkat etmenin bilincine daha da vardıkça ESG yatırımının geleceği parlak görünmektedir. ESG peyzajını şekillendirecek bazı temel faktörler şunlardır:

 • Düzenleyici gelişmeler,
 • Teknolojik ilerlemeler,
 • Daha fazla standartlaşma,
 • Artan şeffaflık,
 • Yatırımcılar için daha iyi erişim.

Bu faktörler, ESG yatırımının devam eden büyümesi ve gelişmesine katkıda bulunacaktır. Bu değişimlere uyum sağlayıp, güncelliği korunduğunda yatırımcılar ESG yatırımının gücünü kullanarak tüm insanlar için daha sürdürülebilir ve adil bir gelecek yaratabilirler.

Düzenleyici Gelişmeler

Önümüzdeki yıllarda, düzenleyici gelişmelerin ESG yatırımlarının geleceğini şekillendirmede önemli bir rol oynayacağı öngörülüyor. Bu gelişmelerin bazı potansiyel etkileri arasında şunlar yer alıyor:

 • ESG raporlamasında artan standartlaştırma ve şeffaflık,
 • Sürdürülebilir yatırımı teşvik etmek için kurallar ve çerçeveler uygulanması,
 • Yatırımcılar için daha bilinçli yatırım kararları,
 • Yatırımların küresel sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumlu hale getirilmesi.

Bu düzenleyici gelişmeler, ESG yatırımlarının büyümesine ve ilerlemesine katkıda bulunacaktır.

ESG raporlamasındaki artan standardizasyon ve şeffaflık aynı zamanda adil bir rekabet ortamı yaratmaya da yardımcı olacaktır.

Teknolojik Gelişmeler

Teknolojik gelişmeler de ESG yatırımlarının geleceğinde önemli bir rol oynayacak. Veri toplama, analizi ve raporlamada yapılan yenilikler, yatırımcıların ESG bilgilerine erişmesini ve anlamasını kolaylaştırarak daha bilinçli yatırım kararlarının alınmasına olanak sağlayacaktır.

Yapay zeka ve blok zinciri gibi yeni teknolojiler, ESG performansını izlemenin ve doğrulamanın yeni yollarını sağlayarak, yatırımların arttırarak ESG yatırımlarına dönüştürülmesine hız verecektir.

Özet

ESG yatırımları, yatırımcıların yatırımlarını değerlerine uygun hale getirmek ve dünyaya olumlu bir etki yapmak için güçlü bir araç sunar. Farklı faktörler, stratejiler ve zorluklar dahil olmak üzere ESG yatırımlarının temellerini anladığınızda, daha bilinçli kararlar alabilir, benzersiz değerlerinizi ve hedeflerinizi yansıtan bir yatırım portföyü oluşturabilirsiniz. Dünya sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerledikçe, ESG yatırımları, yatırımcıların olumlu değişime katkıda bulunmasına ve sorumlu yatırımın ödüllerini toplamasına olanak sağlayan heyecan

 

 

 

Dean Emerick ve Dr. Huzur Keskin, sürdürülebilirlik ve etki yatırımları konularında uzmanlığı olan ESG The Report ve QUADOMO’da bir araya gelerek ortak hedefleri için çalışmaktadır. İkisi de iş dünyasında sürdürülebilirliğin önemine inanmakta ve orta ölçekli şirketlerin bu alanda daha fazla bilgi edinmelerine ve uygulamalarını arttırmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Dean Emerick ve Dr. Huzur Keskin, ESG The Report’un Checklist’i aracılığıyla daha sürdürülebilir bir iş modeline geçiş yapmak isteyenlere rehberlik etmeye devam edecektir.

Scroll to Top