ESG | The Report

girl-turkey

Döngüsel Ekonomi Nedir?

Döngüsel ekonomi, sürdürülebilir ve dengeli bir ekonomik büyümeyi hedefleyen bir kalkınma modelidir. Bu model, kaynakların verimli kullanımı ve doğal çevrenin korunması üzerine odaklanmıştır. Döngüsel ekonomi, tek kullanımlık ürünlerin tüketiminden ziyade, kaynakların geri dönüştürülmesini ve yeniden kullanılmasını teşvik etmektedir. Bu sayede, doğal kaynakların tükenmesinin önlenmesi ve atık üretiminin azaltılması amaçlanmaktadır.

Döngüsel ekonominin temel prensiplerinden biri, kaynakların sınırsız olmadığı gerçeğidir. Bu nedenle, atık yönetimi ve dönüştürme süreçleri önem kazanmaktadır. Döngüsel ekonomide, atıklar kaynak olarak görülmekte ve geri dönüşüm veya yeniden kullanım yoluyla ekonomiye dahil edilmektedir.

Döngüsel ekonominin bir diğer önemli ilkesi de paylaşım ekonomisidir. Bu prensip, kaynakların mümkün olduğunca çok kişi tarafından kullanılmasını ve böylece israfın önlenmesini amaçlar. Örneğin, bir araca sahibi olmayan kişilerin ihtiyaç duyduklarında aracı kiralamaları veya paylaşmaları gibi uygulamalar paylaşım ekonomisinin bir parçasıdır.

Döngüsel ekonominin bir diğer ilkesi ise yeniden tasarım ve uzun ömürlülüktür. Ürünlerin kullanım süresinin arttırılması, tamir edilebilir ve geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanılması, kaynakların daha ekonomik bir şekilde kullanılmasına olanak sağlar. Bu sayede, atık miktarı azaltılır ve doğal kaynaklar döngüsel ekonomik yaklaşıma uygun yönetilir.

Tanımı, Faydaları ve Türkiye İçin Önemi

Döngüsel ekonomi, tüketim anlayışında,doğal kaynakların ve çevrenin korunması açısından büyük önem taşımaktadır. Geleneksel lineer ekonomik modelde, ham madde çıkarılır, ürünler tüketilir ve atık olarak yaşam döngüsünde yerini alır. Bu süreç içinde olan, doğal kaynakların tükenmesi ve atıkların çevreye zarar vermesidir. Döngüsel ekonomi ise bu modelin aksine, kaynakların tekrar kullanılması ve bozulmadan dönüştürülmesi yoluyla doğal kaynakların korunmasına ve atık miktarının azaltılmasına katkı sağlar.

Bu modelin diğer önemli bir faydası ise ekonomik büyümeyi desteklemesidir. Döngüsel ekonomide, ürünlertekrar kullanıldığı için kaynak maliyetleri düşer ve üretim maliyetlerinde azalma sağlanır. Ayrıca, geri dönüşüm ve atık yönetimi sektöründe de yeni iş fırsatları ortaya çıkararak ekonomiye katkı sağlar.

Tanımı

Döngüsel ekonomi, kaynakların verimli kullanımı, doğal çevrenin korunması ve atık yönetimi prensiplerini içeren bir kalkınma modelidir. Bu modelde, atıklar kaynak olarak görülür ve geri dönüşüm veya yeniden kullanım yoluyla ekonomiye kazandırılır. Ayrıca, paylaşım ekonomisi ve ürünlerin tasarımında uzun ömürlülük prensipleri de önemli bir yer tutar.

Faydaları

 • Doğal kaynakların korunması,
 • Atık miktarının azaltılması,
 • Ekonomik büyümeye katkı sağlanması,
 • Yeni iş fırsatlarının oluşması,
 • Üretim ve tüketim maliyetlerinin azalması,
 • Paylaşım ekonomisi ve uzun ömürlülük prensiplerine uygun bir tekrar tüketim anlayışının geliştirilmesi.

Önemi

Döngüsel ekonominin önemi, sürdürülebilir bir gelecek için kaynakların verimli kullanımı ve doğal çevrenin korunmasında yatmaktadır. Geleneksel lineer ekonomi modelinin yerine geçmesiyle hem çevre hem de ekonomi açısından daha sürdürülebilir bir gelecek oluşturulabilir. Bu nedenle, döngüsel ekonominin yaygınlaşması ve uygulanması büyük önem taşımaktadır. Ülkelerin, şirketlerin ve bireylerin bu konuda bilinçlenmesi ve harekete geçmesi gerekmektedir.

Döngüsel Ekonomi Örnekleri

 • Geri dönüştürülebilir malzemelerden yapılan ürünler (örneğin geri dönüştürülmüş plastik şişeler)
 • Paylaşım ekonomisine dayalı uygulamalar (örneğin araç kiralama platformları)
 • Ürünlerin bakım ve tamir edilebilir tasarımları

Lineer ve döngüsel ekonomi arasındaki fark

Lineer ekonomide, kaynaklar sınırsız olarak kabul edilir ve ürünlerin üretimi sonrasında atık olarak ortaya çıkarılır. Bu modelde, doğal kaynakların tüketimi hızla artar ve atıkların yönetimi sorunu oluşur. Döngüsel ekonomide ise kaynakların tekrar kullanılması ve atıkların geri dönüştürülmesiyle kaynak tüketimi azalır ve atık yönetimi sorunu minimize edilir. Böylece, doğal kaynaklar daha sürdürülebilir bir şekilde kullanılır ve ekonomik büyüme daha dengeli sağlanır. Ayrıca, lineer ekonomide üretim maliyetlerinde artış olduğu görülürken döngüsel ekonomide tasarruf edilir. Döngüsel ekonominin uygulanmasıyla çevre ve ekonomi arasında bir denge sağlanır.

Döngüsel Ekonominin Faydaları Nelerdir?

Döngüsel ekonominin en önemli faydalarından biri doğal kaynakların korunması ve atık miktarının azaltılmasıdır. Döngüsel ekonomiye geçiş sayesinde, sürdürülebilir bir gelecek oluşturmak mümkün olabilir. Ayrıca, döngüsel ekonomiye geçiş uygulanmasıyla ekonomik büyüme ile yaşam döngüsü desteklenir ve yeni iş fırsatları yaratılır. Paylaşım ekonomisi ve uzun ömürlü ürün tasarımı sayesinde de israf önlenerek kaynakların yaşam içinde daha verimli kullanılması sağlanır. Döngüsel ekonomi aynı zamanda atık yönetimi maliyetlerinde de tasarruf edilmesine olanak sağlar. Bu da hem şirketler hem de ülkeler için önemli bir finansal avantajdır.

Yeni hammadde kullanımından döngüsel bir değer oluşturulmasına

Döngüsel ekonominin hedefleri arasında, yeni hammaddeler kullanmak yerine zaten var olan ürün ve malzemelerin değerinin korunması ile tekrar kullanılması da önemli bir yere sahiptir. Bu sayede, doğal kaynakların tüketimi azalır ve döngüsel bir atık miktarı minimize edilir. Örneğin, geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen ürünler hem kaynak tasarrufu sağlar hem de yaşam ortamı olduğu bilinen çevreye zarar vermeden kullanılır.

Döngüsel ekonomi ne demektir?

Döngüsel ekonomi, kaynakların verimli kullanımı ve doğal çevrenin korunması esasına dayanan bir kalkınma modelidir. Bu modelde, atıklar kaynak olarak görülerek geri dönüşüm veya döngüsel bir yeniden kullanım yoluyla ekonomiye dahil edilir. Ayrıca, paylaşım ekonomisi ve uzun ömürlü ürün tasarımı gibi prensipler de önemli bir yer tutar. Bu uygulamayla atık yönetimi sorunu minimize edilir ve doğal kaynakların daha sürdürülebilir bir şekilde kullanılması sağlanır. Sonuç olarak, hem ekonomik büyüme desteklenir hem de çevre korunur.

Döngüsel Ekonomi Modelleri

Döngüsel ekonominin uygulanması için farklı modeller bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Geri Kazanım: Atıkların geri dönüştürülmesi ve tekrar kullanılması yoluyla kaynakların korunması.
 • Paylaşım Ekonomisi: Ürünlerin paylaşımı ve paylaşılan ürünlerin kullanımının artmasıyla kaynak tüketiminin azalması.
 • Ürün Tasarımında Uzun Ömürlülük: Ürünlerin tasarımında dayanıklılık ve tamir edilebilirlik gibi özelliklerin ön plana çıkmasıyla atıkların azaltılması.
 • Dönüştürme: Atıkların enerji veya değerli malzemelere dönüştürülerek kullanımının sağlanması. Bu modellerin bir arada uygulanmasıyla daha etkili bir döngüsel ekonomi modeli oluşturulabilir. Örneğin, geri kazanılan atıkların paylaşım ekonomisinde kullanılmasıyla hem kaynak tüketimi azalır hem de yeni iş fırsatları yaratılır.

Sonuç

Döngüsel ekonomi modeli, sürdürülebilir bir gelecek oluşturmak ve kaynakların verimli kullanımını sağlamak için oldukça önemlidir. Bu modelin uygulanmasıyla atık sorunu minimize edilir, doğal kaynaklar korunur, ekonomik büyüme desteklenir ve yeni iş fırsatları ortaya çıkar. Ülkelerin, şirketlerin ve bireylerin bu konuda bilinçlenmesi ve harekete geçmesiyle daha sürdürülebilir bir dünya yaratılabilir. Döngüsel ekonominin önemi ve faydaları göz önünde bulundurulduğunda, bu konunun herkes tarafından benimsenmesi ve uygulanması büyük bir önem taşımaktadır. Önemli olan, bireysel olarak da küçük adımlarla başlayarak döngüsel ekonominin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmaktır. Daha az atık üretmek, geri dönüşüm yapmak ve paylaşım ekonomisine destek olmak gibi basit ama önemli adımlarla hep birlikte daha sürdürülebilir bir dünya yaratılabilir. Geleceğimizi korumak ve kaynaklarımızın değerini bilmek için döngüsel ekonominin önemini ve faydalarını anlamalıyız ve harekete geçmeliyiz. Bu sayede, daha sağlıklı ve yaşanabilir bir dünya bırakabiliriz gelecek nesillere. Sonuç olarak, döngüsel ekonomi sadece bugün için değil, gelecek için de büyük bir önem taşımaktad.

FAQ

Döngüsel ekonomi ne demektir?

Döngüsel ekonomi, atıkların yeniden kullanarak ve doğal kaynakları daha verimli bir şekilde optimize ederek, ekonomik büyümeyi sürdürülebilir hale getiren bir sistemdir. Bu, atıkların yeniden kazanılması, onarım ve yenileme gibi kavramları içerir. Döngüsel ekonomi, çevresel açıdan sürdürülebilir bir geleceğe yönelik bir adım olarak adlandırılır ve ülkelerin çevre dostu politikalarını benimsemesine yardımcı olur.

Döngüsel ekonomide ilke nedir?

Döngüsel ekonomi, yeniden kullanım ve geri dönüşüm sistemleri ile kaynaklarımızı en verimli bir şekilde kullanmanın yanı sıra atıkların yok edilmesini engellemeyi hedefler. Döngüsel ekonomide, üretim ve tüketim modelleri daha sürdürülebilir hale getirilerek çevresel etkiler azaltılır.

Döngüsel ekonomiye nasıl katkı sağlanır?

Döngüsel ekonomiye katkı sağlamak için, yeniden kullanım, geri dönüşüm ve atık yönetimi yoluyla doğal kaynak kullanımını azaltan çevre dostu ürünlerin satın alınması gerekir. Bu, sürdürülebilirliği mümkün kılar ve çevre kirliliği ve kaynakların yetersizliği sorunlarını azaltır.

Sürdürülebilir döngüsel ekonomi nedir?

Sürdürülebilir döngüsel ekonomi, yenilikçi üretim prosesleri, çevre dostu ürünlerin tercih edilmesi ve atıkların yeniden kazanılması yoluyla doğal kaynakların uzun vadeli bir şekilde korunmasını sağlar. Bu, çevresel uygunluk ve ekonomik büyüme arasındaki dengeyi sağlayarak, gelecek nesiller için sürdürülebilir bir ekonomi modeli sunar.

Döngüsel ne demek?

Döngüsel, doğal döngülerin bir kısmını modelleyen ve izleyen bir kavramdır. Döngüsel, üretimden atığa, yeniden kazanıma ve geri dönüşüme, doğal kaynakların korunması yoluyla bir döngüyü takip eder.

Mavi ekonomi ne demek?

Mavi ekonomi, deniz ve kıyı kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasına dayanan bir ekonomi modelidir. Bu modelde, okyanuslar, göller ve nehirlerdeki kaynaklar ve ekosistemler, insanlar arasındaki ekonomik, sosyal ve çevresel etkileşimleri açısından bir temel olarak ele alınır. Bu, doğal çevreyi korumak ve sürdürülebilir bir kalkınma için ekonomik değer sağlar.

Dean Emerick ve Dr. Huzur Keskin, sürdürülebilirlik ve etki yatırımları konularında uzmanlığı olan ESG The Report ve QUADOMO’da bir araya gelerek ortak hedefleri için çalışmaktadır. İkisi de iş dünyasında sürdürülebilirliğin önemine inanmakta ve orta ölçekli şirketlerin bu alanda daha fazla bilgi edinmelerine ve uygulamalarını arttırmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Dean Emerick ve Dr. Huzur Keskin, ESG The Report’un Checklist’i aracılığıyla daha sürdürülebilir bir iş modeline geçiş yapmak isteyenlere rehberlik etmeye devam edecektir.

Scroll to Top