Türkiye İklim Değişikliği Eylem Planı

Türkiye, küresel ölçekte iklim değişikliğine karşı mücadelede önemli çabalar göstermektedir. Son yıllarda ülkede yaşanan aşırı hava olayları ve kuraklık gibi doğal afetler, Türkiye’nin iklim değişikliğinin etkilerinden nasıl etkilendiğini göstermiştir. Bu nedenle, Türkiye hükümeti tarafından “Türkiye İklim Değişikliği Eylem Planı” hazırlanmıştır. Eylem planı, Türkiye’nin iklim değişikliğine uyum sağlaması ve sera gazı emisyonlarını azaltması için stratejiler içermektedir. […]