Kurumsal Sürdürülebilirlik Özen Yükümlülüğü Direktifi (Corporate Sustainability Due Diligence Directive-CSDDD)

Kurumsal Sürdürülebilirlik Özen Yükümlülüğü Direktifi (Corporate Sustainability Due Diligence Directive-CSDDD), kısaca CSDDD, kurumsal sürdürülebilirlik söz konusu olduğunda tüm şirketler için eşit şartlar yaratmayı amaçlayan bir direktiftir. Şirketleri, sorumlu ve sürdürülebilir iş operasyonlarını teşvik etmek için çevresel, sosyal ve yönetimsel uygulamalarında due diligence (özenli dikkat) göstermeye zorlayan bir dizi kılavuz ve yönetmelikten oluşur. CSDDD, Avrupa Birliği […]